ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل علی
علی
45 ساله از تهران
تصویر پروفایل سارا
سارا
27 ساله از کرج
تصویر پروفایل مهسا
مهسا
31 ساله از کرج
تصویر پروفایل بینام
بینام
38 ساله از سمیرم
تصویر پروفایل احمد
احمد
57 ساله از تهران
تصویر پروفایل معصومه
معصومه
37 ساله از تهران
تصویر پروفایل امیرحسین
امیرحسین
37 ساله از تهران
تصویر پروفایل وحید
وحید
32 ساله از کرج
تصویر پروفایل محمد
محمد
25 ساله از تهران
تصویر پروفایل مرتضی
مرتضی
32 ساله از قزوین
تصویر پروفایل پریسا
پریسا
26 ساله از همدان
تصویر پروفایل بیتا
بیتا
39 ساله از کرمانشاه

بهترین کانال های دوست یابی با شماره تماس را می شناسید؟

از آنجایی که دوستیابی با شماره تماس قبلی، هش بلاک جدید را دربردارد، بلاکهای دوست یابی با شماره تماس براساس یکدیگر بنا می شوند.

بهترین کانال های دوست یابی با شماره تماس را می شناسید؟ - دوست یابی


بهترین دوست یابی با شماره

ساختار دوستیابی با شماره تماس

ساختار دوستیابی با شماره تماس در بلاک چین بیت کوین دوست یابی با شماره تماس زنجیر های از ساختارهای اطلاعاتی به نام بلاک است. هر بلاک را میتوان صفحه ای از یک دفتر کل در نظر گرفت. هر بلاک از اجزای (Block Body) و بدنه ی بلاک (Block Header) مختلفی تشکیل شده است که به طور دقیقتر این اجزا را میتوان در دو بخش بلاک هدر قرار داد.

سایت دوستیابی با شماره تماس به شش جز تقسیم میشود

سایت دوستیابی با شماره تماس به شش جز تقسیم میشود: شماره ی نسخه ی برنامه هشِ دوستیابی با شماره تماس قبلی ریشه ی هشِ درخت درهم سازی یا درخت مرکل• زما نسنج از تاریخ 1 ژانویه ی 1970 (Difficulty Target) هدف سختی فعلی (Nonce) • عدد تصادفی نانس شماره ی نسخه ی برنامه: در بسیاری از موارد اهمیتی ندارد. به هرحال یک ماینر با یک شماره ی نسخه، میتواند مشخص کند که از تصمیمات کدام پروتکل پشتیبانی می کند.

در اصطلاح زنجیر ه ی دوست یابی با شماره تماس نامیده می شود. از آنجایی که دوستیابی با شماره تماس قبلی، هش بلاک جدید را دربردارد، بلاکهای دوست یابی با شماره تماس براساس یکدیگر بنا می شوند. بدون این مولفه، هیچ ارتباط و گا ه شماری بین بلا کها شکل نمیگیرد. ریشه ی درخت دره مسازی: همه ی تراکنش های موجود در دوستیابی با شماره تماس میتواند در یک هش خلاصه شود. این هش، ریشه ی هشِ درخت درهمسازی است. ثانیه شمار از تاریخ اول ژانویهی 1970: یک تایم استمپ در خودِ دوست یابی با شماره تماس. مقدار این ثانیه شمار از ابتدای روز اول ژانویه 1970 است.

دوست يابي با شماره تماس تائید شود

هدف سختی فعلی هدفِ سختی نشان میدهد که هشِ فعلی، چه اندازه باید کوچک باشد تا اعتبار آن توسط دوست يابي با شماره تماس تائید شود. به عبارت دیگر یک هش، سایزی را به بیت دارد که باید مساوی یا کوچک تر از هشِ هدف باشد. یک هش با تعداد زیادی صفر در ابتدا، کوچک تر از هشِ بدون صفر در ابتدا می باشد. نانس: متغیر افزوده شده توسط سایت دوستیابی با شماره تماس اثبات کار است.

بدین طریق ماینر هشِ معتبری را که کمتر از هدف سختی میباشد، حدس می زند. شش جزء ذکر شده دوست یابی با شماره تماس هدر را تشکیل میدهند. دوست یابی با شماره تماس هدر نقش بنیادی را برای بیت کوین دارد؛ بدلیل اینکه تمام بلاکها را به یکدیگر مرتبط می سازد. شما می توانید آن را مانند اتاق فرمان تصور کنید؛ در این دوست يابي با شماره تماس اسنادی موجود است که از طریق کنترل شبکه مش خص می کند کدام کامیون به کدام سمت برود.

مطالب مشابه