ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل علی
علی
45 ساله از تهران
تصویر پروفایل بیتا
بیتا
39 ساله از کرمانشاه
تصویر پروفایل وحید
وحید
32 ساله از کرج
تصویر پروفایل محمد
محمد
39 ساله از تهران
تصویر پروفایل مهسا
مهسا
31 ساله از کرج
تصویر پروفایل احمد
احمد
57 ساله از تهران
تصویر پروفایل بینام
بینام
38 ساله از سمیرم
تصویر پروفایل سارا
سارا
27 ساله از کرج
تصویر پروفایل مرتضی
مرتضی
32 ساله از قزوین
تصویر پروفایل بی نام
بی نام
32 ساله از اهواز
تصویر پروفایل معصومه
معصومه
37 ساله از تهران
تصویر پروفایل ثریا
ثریا
35 ساله از کرج

عضویت در سایت همسریابی طوبی رایگان است!

سایت همسریابی طوبی ورود خب بچه ها من دیگه دارم میرم دلم برات تنگ میشه ارسام سایت همسریابی طوبی 24 منم همینطور خیلی زود برگرد ارسام؛ باشه عزیزم

عضویت در سایت همسریابی طوبی رایگان است! - همسریابی طوبی


عضویت در سایت همسریابی طوبی

 

ورژن جدیده سایت همسریابی طوبی عه؟! عید نه همین حالا سایت همسریابی طوبی 81 اینارو ول کن از خانواده ی اصلیت برام بگو چی بگم سایت همسریابی طوبی بدون فیلتر چند تا خواهر برادرین اصلا خانوادت کجان من فرزند دوم خانواده ویکی یدونه ام... یه داداش کوچیکتر دارم به اسم رایان خانوادم اصفهان هستن من برا تحصیل اومدم تهران سایت همسریابی طوبی اهان فقط گفتی فرزند دوم خانواده هستی یعنی قبل از خودت یه خواهر یا یه برادر داری درسته لبخند تلخی زدمو گفتم یه برادر داشتم سایت همسریابی طوبی 81 داشتی؟ مگه الان کجاس؟ زیر خروار ها خاک خوابیده نفس دستامو گرفت وزیر لب زمزمه کرد متاسفم.... دیگه نتونستم بغضمو قورت بدم اشکام دونه دونه روی گونم فرود اومدن....

همراه سایت همسریابی طوبی اصفهان به فرودگاه رفتیم

سایت همسریابی طوبی 81 دلی گریه نکن نمیخواستم ناراحتت کنم اشکال نداره عادت دارم به این بغضای یهویی سایت همسریابی طوبی سایت همسریابی طوبی بدون فیلتر واقعا متاسفم امیدوارم غم اخرت باشه اشکامو از گونم کنار زدمو گفتم بیخیال این حرفا اگه بخوام برم اصفهان توهم میای خیلی دوست دارم تورو به رایان نشون بدم سایت همسریابی طوبی بدون فیلتر چرا که نه رایان چندسالشه؟ 17سالشه سایت همسریابی طوبی 81 هم سن نازنین اره سایت همسریابی طوبی خب پس هروقت خواستی بری بهم بگو که مامان وبابارو در جریان بزارم باشه... امروز سایت همسریابی طوبی جدید پرواز داره.... همراه سایت همسریابی طوبی اصفهان به فرودگاه رفتیم....

با پوزخند به من و سایت همسریابی طوبی جدید نگاه میکرد

سایت همسریابی طوبی ورود خب بچه ها من دیگه دارم میرم دلم برات تنگ میشه ارسام سایت همسریابی طوبی 24 منم همینطور خیلی زود برگرد ارسام؛ باشه عزیزم مواظب خودتم باش سایت همسریابی طوبی ورود چشم زیر چشمی نگاهی به اهورا میکردم که با پوزخند به من و سایت همسریابی طوبی جدید نگاه میکرد... سایت همسریابی طوبی 24اهورا دلارو دست تو میسپارم در نبود من مراقبش باش اه سایت همسریابی طوبی در تلگرام باز منو دست این هرکول سپرد ادم قحط بود... اهورا؛ اوکی سایت همسریابی طوبی 24 خب دیگه من برم مراقب خودت باش بهمم زنگ بزن سایت همسریابی طوبی ورود چشم خانومی خودم ارسام دستشو جلو اورد باهاش دست دادم که دستمو کشید

زیر گوشم زمزمه کرد سایت همسریابی طوبی 24 مراقب خودت باش

افتادم تو بغلش زیر گوشم زمزمه کرد سایت همسریابی طوبی 24 مراقب خودت باش از بغلش سریع اومدم بیرون وقتی نگاه اهورا کردم با اخم غلیظی به من و سایت همسریابی طوبی جدید خیره شد بود برو تا جا نمونی سایت همسریابی طوبی ورود مراقب خودت باش با رفتن ارسام من واهورا از فرودگاه اومدیم بیرون..... سوار ماشین سایت همسریابی طوبی اصفهان شدم... راستش من فردا نیستم اهورا؛ کجایی؟ قراره با نفس بخاطر پروژه دانشکده باید بریم اصفهان اهورا؛ کی میای؟ فرداش اهورا؛ اوکی باید هرچه زودتر بیای چون در نبود سایت همسریابی طوبی در تلگرام الان کارا به عهده تو باش زود برمیگردم سایت همسریابی طوبی اصفهان دستشو به ضبط برد واونو روشن کرد... نمیری از ذهنم رو از امو باند پلی کرد...

غرق شده بودم تو اهنگ که اصلا نفهمیدم کی رسیدیم خونه... فعلا تا پس فردا اهورا؛ خداحافظ از ماشین پیاده شدم وارد خونه شدم قبلا با سرگرد هماهنگی کردم با اینکه گفته بود یکسال حق مرخصی نداری ولی بازم دلش طاقت نیورد.... به اتاقم رفتم چنددست لباس برداشتم... فردا صبح پرواز داشتم واسه اصفهان.... برا رایان یه پیراهن خوشگل خریده بودم..... گوشیمو روی زنگ گذاشتمو خوابیدم.... صبح با صدای الارام گوشیم بلند شدم... سریع لباس پوشیدم یه ارایش ملیح کردمو از خونه زدم بیرون..... سوار اژانس شدم ادرس خونه ی نفسو دادم... بعد از اینکه نفسم سوار اژانس شد به طرف فرودگاه حرکت کردیم.... حدودا 45دقیقه بعدش رسیدیم اصفهان.... از فرودگاه که خارج شدیم گفتم خوش اومدی به شهر زیبای من هوا جان سایت همسریابی طوبی بدون فیلتر.

مطالب مشابه