ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل محمد
محمد
25 ساله از تهران
تصویر پروفایل معصومه
معصومه
37 ساله از تهران
تصویر پروفایل علی
علی
45 ساله از تهران
تصویر پروفایل وحید
وحید
32 ساله از کرج
تصویر پروفایل بینام
بینام
38 ساله از سمیرم
تصویر پروفایل مهسا
مهسا
31 ساله از کرج
تصویر پروفایل پریسا
پریسا
26 ساله از همدان
تصویر پروفایل مرتضی
مرتضی
32 ساله از قزوین
تصویر پروفایل سارا
سارا
27 ساله از کرج
تصویر پروفایل ثریا
ثریا
35 ساله از کرج
تصویر پروفایل احمد
احمد
57 ساله از تهران
تصویر پروفایل بیتا
بیتا
39 ساله از کرمانشاه

همه چیز در باره ی نازیار و آناهیتا

به نظر من در یک یقین واقعی هر جا که نام سایت همسریابی نازیار آناهیتا یا هر وجودی که محور آن یقین به حساب می آید وجود دارد.

همه چیز در باره ی نازیار و آناهیتا - نازیار آناهیتا


سایت همسریابی نازیار آناهیتا

نازیار آناهیتا واقعی چنان چه اسمش گویاست

می بینیم که خود واقعی و خود تاریک با هم بده بستان دارند. البته از این ارتباط است که سایت همسریابی نازیار دو در حیطه ی خودشناسی قابل بررسی هستند. نازیار آناهیتا واقعی چنان چه اسمش گویاست چیزی است که هستیم و دیگران نیز ما را به آن صورت می شناسند اما در واقعی تر از خود واقعی تقسیم بندی « خود واقعی » خودشناسی شده ی هفت گانه است. به این معنی که منظور خودشناسی از خود واقعی، آن چیزی است که تنها خود فرد به آن آگاهی دارد و ملاک در این مورد آن چیزی نیست که دیگران تصور می کنند. با این وصف، هم خود تاریک و هم خود واقعی به لحاظی غیر واقعی هستند. خود تاریک چون بیشتر مواقع با سلطه ی فرهنگ و سنت و عرف و دین، نمود پیدا کرده قابل استناد نیست بنابراین در جوامع و فرهنگ ها و دین های مختلف نیز تغییر پذیر است.

خود واقعی البته به آن مفهومی که در تقسیمات هفت گانه موجود است باز به لحاظ رنگ پذیری از تفکر غیر بدایتی، واقعی بودنش با تردید همراه است پس بازنگری سایت نازیار آناهیتا دو لایه در معرفت به خود و آشنایی حقیقی با خود نقش به سزایی دارد. در واقع اگر ما تکلیفمان را با همسریابی نازیار آناهیتا لایه مشخص کنیم به یقین از قید و بند خیلی چیزها رها خواهیم شد و به سهولت دست به آگاهی از خود خواهیم یافت. تصور کنید که شما با یک آگاهی پی ببرید که بیهوده و بی اساس سال های طولانی از کاری نکرده و گناهی مرتکب نشده رنج می برده اید.

مثلاً پی ببرید که حاضر نشدنتان در فلان جای یا متوسل نشدنتان به فلان شخصیت و یا شرب خمری که در فلان مقطع از زمان و در فلان موقعیت انجام داده اید سند معتبری به گناه کار بودنتان نیست و اصلاً در رابطه با معنویت راستین دخیل نیست. این آگاهی مثل قیچیِ آهن بری است که زنجیرِ اسارت باوریِ شما را پاره خواهد کرد و شما طعم آزادی را با همه ی وجودتان خواهید چشید. در مورد خود واقعی نیز چنین است. ممکن است ما عمری خودمان را طوری به دیگران نشان دهیم که واقعیت ماهیت ما نیست. خود تاریک اغلب از پنهان کردن خود واقعی به وجود می آید. سایت نازیار آناهیتا بیان خیلی آشکار است. ما هر چیزی که از خود واقعی امان بر می داریم در صندوق خود تاریک مان پنهان می کنیم. را ، مثلا وقتی من در انظار عموم از سطح خودم بر می دارم و آن را در صندوقچه ی خود تاریکم را به سطح خودم قایم می کنم.

در عوض مجبورم بچسبانم. ملاحظه می کنید که اگر من از اول را با دخالت ذهن و تفکر غیر بدایتی، ناارزش قلم داد نکرده و از سطح خودم بر نمی چیدم نیازی هم برای صندوقچه ای مخفی به نام خود تاریک وجود نداشت. در صورتی که اگر بر من فرهنگ و عرف و سنت و دین غالب نمی شد ورابطه ی من با نازیار آناهیتا تعریف شده تر وآگاهانه تر انجام می گرفت همه ی همسریابی نازیار آناهیتا معضلات منتفی بود. پس می طلبد به دور « خود » واسطه ی خودشناسی همه ی پنداری را از کنیم. به معنی راز و نیاز است. در مثال بالا تصور اکثر معتقدان از سایت همسریابی نازیار واژه تنها یک سری حرکات قراردادی است. قرار دادها همیشه تاریکی آفرین هستند. چرا ما باید تصور کنیم از نازیار آناهیتا دور هستیم؟ آیا تنها راه دوستی و حرف زدن با نازیار آناهیتا صرفا با حرکاتی قراردادی ممکن است.بهترین شیوه ی حرف زدن و نزدیک شدن به سایت همسریابی نازیار آناهیتا اما به معنی حرکاتی قرادادی و تکراری نیست.

چقدر به وجودی به نام سایت همسریابی نازیار آناهیتا آورده ایم؟

می بینید که آگاهی ما از رابطه ای که با سایت همسریابی نازیار آناهیتا می خواهیم ایجاد کنیم می تواند سبب از بین رفتن خود تاریک شود. بیاید کمی در سایت نازیار آناهیتا مورد دقیق باشیم. اکنون که وارد چرخه ی خودشناسی شده ایم چقدر به وجودی به نام سایت همسریابی نازیار آناهیتا آورده ایم؟ آگر یقین آورده ایم حتما با او حرف هم می زنیم. اکثر انسان ها همیشه در حال یعنی همان حرف زدن و راز و نیاز کردن هستند. اما باید اعتراف کنیم که در خلوت حرف زدن با کسی که به او یقین داریم عالمی دیگر دارد. لذت چنین به یقین فراتر از لذات دیگر است.خود من نه تنها در عالم حقیقی که در دنیای مجازی اینترنتی که شاید به زعم عده ای ستیغِِ غروبِ عاطفه و مهر باشد به انسان هایی پاک یقین آورده ام که از خلوت نشینی با آن ها طلوع عاشقانه ی عاطفه و دوست داشتن را به تماشا می نشینم.

هیچگاه بدون آگاهی واقعی بدست نمی آید. اما مصنوعات ذهن و تفکر غیر بدایتی مثل تولیدات چینی ناجنس هایی دارد. کسی که بت می پرستد اگر یقین نداشته باشد این کار را نمی کند. اما یقیناً چنین یقین تنها پشتوانه ی ذهنی و تفکری از نو غیر بدایتی دارد و نه پشتوانه ی آگاهی و عقل بدایتی. در طول تاریخ هیچ جنگی صورت نگرفته که یقین در برابر بی یقینی واقع شده باشد. حتی یک مورد. مولف در همسریابی نازیار آناهیتا کتاب سعی می کند سایت همسریابی نازیار حقیقت را نشان دهد هر جنگی که در طول تاریخ اتفاق افتاده بین دو دین صورت پذیرفته و این طور نیست که دین روبروی بی دینی ایستاده باشد. هر یقینی که پشت آیینی وجود دارد آن ، دینِ آن یقین است. هر یقینی را دینی است. بنابراین همیشه در هر جنگی که به وقوع پیوسته یقین ها جلوی هم صف کشیده اند. به نظر من در یک یقین واقعی هر جا که نام سایت همسریابی نازیار آناهیتا یا هر وجودی که محور آن یقین به حساب می آید وجود دارد اگر نام انسان را جایگزین کنیم باید آب از آب تکان نخورد. این طوری همیشه صلح حرف اول یقین ها خواهد بود.

مطالب مشابه